Ibirori by’umuganura ni ibirori bikomoka ku bakurambere ba banyarwanda, aho bahuraga bakaganura imyaka yabaga yeze. Kuganura byatangiriraga mu muryango bikagera n’ibwami, umwami akaganurira hamwe n’abaturage n’abatware be.

Ubu umuganura wizihizwa kuwa gatanu wa mbere w’ukwezi kwa Munani, uyu Umwaka wa 2019, umuganura uzaba tariki ya 2 Kanama 2019, ufite insanganyamatsiko igira iti: Umuganura, Isoôko y’ubumwe n’ishingiro ryo kwigira.

Ku rwego rw’igihugu uzizihirizwa i Nyanza mu ntara y’amajyepfo, abayobozi batandukanye bazasangira n’abanyarwanda, bishimire ibyo tumaze kugeraho, banaganire kubyo bakomeza gukora kugirango igihugu gikomeze gitere imbere, abanyarwanda babeho mu mahoro, bagire ubukungu burambye no gushyigikira gahunda z’igihugu.

Mu rwego rwo kwizihiza umuganura, I Kigali muri Car Free Zone, hateguwe ibikorwa by’icyumweru cy’Umuganura kizatangira tariki ya 29 Nyakanga kugeza tariki ya 1 Kanama 2019.

Ibikorwa biteganyijwe:

-Tariki ya 29 Nyakanga 2019/Guhera saa 13h,

Gutangiza umutambagiro w’Umuganura uzabera I Kigali, ugatangirira kuri Stade Amahoro, ugaca ahantu hatandukanye mu mujyi, ugasorezwa muri Car Free Zone ahazaba hari n’imurikabikorwa ryibyakorewe mu Rwanda (Made in Rwanda) harimo iby'abahanzi, abanyabugeni n'abarwiyemezamirimo batandukanye.

-Kuva tariki ya 29-31 Nyakanga 2019, imyidagaduro n’imurikabikorwa by’ubuhanzi n'ubugeni muri Car Free Zone.

-Tariki ya 1 Kanama 2019, igitaramo I Nyanza Twataramye kizabera mu Rukali I Nyanza. Kuri iyo tariki, I Nyanza naho hateganyijwe umutambagiro uzabanziriza icyo gitaramo.

Umuganura uzizihizwa guhera mu muryango, umudugudu, akarere, igihugu, mu mashuri no muri Diaspora ku banyarwanda baba mu mahanga

Tariki ya 2 Kanama 2019, umuganura uzizihizwa ku rwego rw’igihugu, mu rwego rw’akarere mu murenge watoranyijwe, no mu midugudu iri kure yaho akarere katoranyije.

Tariki ya 3 cyangwa 4 Kanama 2019 (muri Weekend), umuganura uzizihirizwa mu rwego rw’umuryango. Ababyeyi bakicarana n’abana n’inshuti; bakaganira, bakareba ibyo bagezeho, ibigeda n’ibitagenda, ibyifuzo bafite, bagafata ingamba z’umuryango no gukomeza kubana neza.

Bitarenze tariki ya 31 Kanama 2019, umuganura uzaba wizihizwa n’abanyarwanda baba muri Diaspora. Bakaganira ku iterambere ry’igihugu, icyo bafasha igihugu, ibyo bakora, bakambara Kinyarwanda, bakabyina, bakarya amafunguro ya Kinyarwanda.

Umuganura ugamije kunga ubumwe, gusabana, gusangira, gufashanya, kumenyana no kwibukiranya indangagaciro z’umunyarwanda.

Ifoto:Internet.

Ibirori by’umuganura ni ibirori bikomoka ku bakurambere ba banyarwanda, ni imwe mu mihango yari ikomeye y’abanyarwanda kuva kera, aho bahuraga bakaganura imyaka yabaga yeze. Kuganura byatangiriraga mu muryango bikagera n’ibwami, umwami akaganurira hamwe n’abaturage n’abatware be.

Dore ibintu wamenya:

1. Umuganura watangiye kwizihizwa mu Rwanda ku ngoma ya Gihanga Ngomijana mu kinyejana cya 9.

2. Umwami Ruganzu II Ndoli wategetse ahasaga 1510-1543 niwe wongeye kuwuha imbaraga nyuma yo kubohora u Rwanda nyuma y’imyaka cumi n’itanu.

3. Umuganura wayoborwaga n’umwami afashijwe n’abanyamihango b’umuganura.

4. Abanyamihango b’umuganura;abo kwa Rutsobe n’abo kwa Myaka ya Musana.

5. Umuganura mu muryango, wayoborwaga n’umukuru w’umuryango.

6. Mu gitaramo cy’umuganuro, hamurikwaga ibikorwa by’indashyikirwa harimo inka, umusaruro ushimishije,..

7. Ibirori by’umuganura byizihizwaga ku mwero w’amasaka, bakamurika umusaruro uvuye impande zose z’igihugu.

8. Abanyarwanda bashimaga Imana k’uburumbuke bw’umuryango, imyaka n’amatungo yabahaye.

9. Baganuzaga umwami amata, amasaka n’izindi mbuto nkuru ari zo; uburo, inzuzi n’isogi.

10. Umwami yafataga umwuko agatangiza umuhango wo kuvugira umutsima rubanda baje kuganura.

11. Umwami yavugiraga umutsima apfukamye yerekana icyubahiro aha abo ayobora ndetse n’igihugu.

12. Mu birori by’umuganura, hashimwaga abakoze neza, ibigwari bikagawa.

13. Nyuma y’umuhango wo kuganura, hakurikiragaho ibirori by’umuganura byasozwaga n’igitaramo cy’imihigo.

14. Ku munsi w’umuganura cyaraziraga kugira uwo wima cyangwa uheza, buri wese yagombaga kugira umuturanyi asura.

15. Kubera amarushanwa, Umuganura wongereye agaciro ibyari bigize ubuzima bw’abanyarwanda; imbyino, imitako, inka, imyaka n’ibindi

16. Kwizihiza umuganura byaciwe n’abakoroni mu 1925.

17.  Umutware wari usigaye Gashamura ka Rukangirashyamba wari umwiru, ushinzwe umuganura mu gihugu, yaciriwe mu Burundi.

18. Umuganura wayoborwaga n’abiru.

19. Ukwezi kwa munani (Kanama) kwarangizaga ikibariro ndangaminsi cy'abanyarwanda.

20. Umwaka bawubaraga bahereye muri Nzeri.

Harabaye ntihakabe

habaye inka n’ingoma,

hapfuye Impyisi mahuma

Hasigaye Inka n’abana

 Ngucire umugani w’umurandaranda

nuwurinda ukawurandura uzaramba nkawo

 

Ubusambo bw’abagabo bo hambere,

 

Kera habayeho umugabo n’umugore. Bari batuye  mu Ruhondo rwa Bubazi na Tyazo.Babyarana abana bane. Bahinga ibirayi ibigori amashaza n’ingano. Bareza cyane baba abakungu. Ariko nubwo bezaga cyane bakaba ntacyo babuze, umugabo yari afite ingeso yo kurya ntahage. Bakotsa ibigori akabirya byose bakajya guca ibindi.Cyangwa buri mwana akicira ibye akiyokereza.

 Bukeye imvura iragwa.Igwa igihe kinini,yanga guhita, inzara iratera .Ya myaka bari bejeje igenda ishira mu kigega. Umugore uko yatekaga ibiryo, byamaraga gushya akagaburira umugabo n’abana. Akabasigira dukeya mu nkono kugirango mu gitondo badasonza.

Byagera nijoro umugabo agahengera abana n’umugore basinziriye, akabyuka akagenda yomboka akegera ya nkono, ibiryo birimo akabikubita amatama abiri, yarangiza akisubirira kuryama.

Mu gitondo umugore yashaka kugaburira abana agasanga inkono iramuhamagara.

Bikomeza bityo,umugore akibaza ati ariko uturyo mba nasigiye abana mu nkono, ko mbyuka ngasanga inkono yunyuguje, ninde unca inyuma akanyiba ?

Umunsi umwe, umugore ateka ibishyimbo n’amateke, arabicanira birashya neza abihata umunyu, maze amateke ahobera ibishyimbo birahwana, aha abana n’umugabo amazi barakaraba, asuka ibiryo ku nkoko bararya.

Abonye badahaze arabongera kuko yabonaga babikunze cyane kandi babifitiye irari. Uwo munsi ntihagira igisigara mu nkono. Bigeze mu gicuku umugabo arabyuka uko yari asanzwe abigenza, apfundura agakono akozemo asanga ntabyarayemo, arimyoza asubira kuryama,ariko yibagirwa gusiga asubujeho urwabya rwapfundikiraga inkono.

Mu minsi yakurikiyeho, umugore yaragaburaga agasiga ibiryo bikeya mu nkono, ariko aganira n ;abana be ati : Mureke tujye ibihe, umwe ajye aba maso mu gihe abandi basinziriye.Tuzamenye umuntu uturira ibiryo nijoro.

Umunsi wa mbere bateka ibijumba bihase bitetse mu mashaza. Umwana umwe yumva umuntu aratambuka buhoro atega amatwi, ariko arifuuruza kugirango bagirengo arasinzirirye.

Ni uko yumva papa ararya bya biryo arangije agaruka kuryama.

Bukeye umwana abibwira abandi bana. Ku munsi ukurikiyeho bateka ibirayi babikarangisha amamesa  meza cyane biraryoha, igihe cyo kurya kigeze bararya, umugore asigira abana ibiryo byinshi mu nkono. Abwira undi mwana  uko aza kuba maso akifuruza. Bigeze mu gicuku umugabo arabyuka ajya kwiba bya biryo. Arangije agaruka kuryama.

Iminsi yakurikiyeho umugore yumvikana n’abana ko agiye kwongera guteka amateke n’ibishyimbo, kandi ko umuntu ubiba ashobora kufatirwa mu ikosa. Yaragiye atira isahane y’icyuma ku baturanyi, ni uko bamaze kurya abika amateke menshi mu nkono, ayipfundikiza isahani mu mwanya w’urwabya.

Bigeze mugicuku, umugabo agizengo arapfundura,arakabakaba ashaka urwabya, akoma isahani yitura ku ishyiga, irabomborana. Wa mwana wari maso aravuga ati:“ Have udakora mu nkono maze isahane ikakurega.

Umugabo ati uhr uhr,yemwe abantu baha we, nanga ko bandarika ibintu mu nzira, nari nshatse gusohoka none dore.

Umwana aricecekera, bukeye  abana basanga ibiryo biracyari mu nkono uko bari babisize. Ariko umugabo ingeso yo kwiba yanga kuyireka.

Noneho umugore ashaka rwagakoco, ayitega hejuru y’ibiryo arapfundikira neza araryama abwira abana ngo bisinzirire. Bigeze mu gicuku umugabo apfundura inkono akoramo, rwagakoco imufata ikigaanza, arataka cyane ati nyabuneka nimuntabare. Umugore n ;abana bashidukira hejuru bati :Ni ibiki ni ibiki bibaye ?

Umugabo yagerageza kuvana akaboko mu nkono gakoco intitume ikiganza gikwirwa mu munwa w’inkono, kandi ubwo ni ko ababara.

Kugirango ikibazo gikemuke, bategereje ko bucya umugore atora abagabo abereka uko byagendekeye umugabo, abasobanurira uko byatangiye.Abari aho bose bagwa mu kantu. Ni uko agakono barakamena kugirango bamukize rwagakoco.

 Kubera isoni n’ikimwaro,umugabo yahambiriye utwangushye. Aragenda ajya  gushakira akazi ko guhingira ifunguro mu mayaga ya Ntongwe na Kinazi.

 Amarayo imyaka ibiri ahaha yo isambu.

Bukeye yigira inama yo kugaruka gusaba imbabazi umugore we. Aramubwira ati :Mbabarira rwose naraguhemukiye, kandi sinshobora kuba aha mu Ruhondo, ngwino tujyane kuba aho nubatse urundi rugo i Kinazi,tuve ahangaha. Sinakira incyuro z’abaturanyi.

Ni uko umugore amuha imbabazi ariko amubwirako atakwitera abana n’urugo n’imirima ye, ahubwo amusaba ko yareka ingeso ye kandi agafata isuka agahinga nk’abandi.Ni uko umugabo n’umugore bahana imbabazi, babana neza baratunga baratunganirwa. Isambu umugabo yari yarahashye i Kinazi yakomeje kujya ayihinga yeza ibishyimbo n’imyumbati karahava. Abana barakura , barabashyingira nabo bubaka izabo. 

Sijye wahera hahera umugani w’umurandaranda uwuranduye arandaranda nkawo.

Ingobyi ya kinyarwanda ni igikoresho gikoreshwa n’abanyarwanda kuva kera, gikoreshwa cyane cyane mu bice by’icyaro mu guheka abarwayi bagiye kwa muganga, umuntu wananiriwe mu rugendo.

Ibintu 20 wamenya ku ngobyi

1. Ingobyi iremwe, iboshye mu migano

2. Ingobyi iba ifite imisego ku mpande zayo

3. Ingobyi iba ifite injishi ziva mu biti by’inturusu.

4. Ingobyi iba ifite ibifungo

5. Ingobyi iba ifite imigozi iyifata kugirango itangirika

6. Ntibavuga Kuyikora, Ingobyi barayiboha

7. Ntibavuga Kwikorera, ingobyi barayiheka

8. Ntibavuga Kumanura,ingobyi barayururutsa, kuyijishura

9. Ntibavuga kumanika, Ingobyi barayijisha

10. Ntibavuga Kuyigura, ingobyi barayikosha

11. Ntibavuga Gusaza, ingobyi rakura

12. Ingobyi bayibanzamo umusambi cyangwa ikirago

13. Kirazira kuyicana.

14. Ingobyi irakura

15. Ingobyi  sibayica, sibayijugunya, barayireka igashanguka

16.Ingobyi itwarwa n’abahetsi

17. Ingobyi ijyamo abahetsi bane

18. Nta muntu muzima uyijyamo, bayishiramo umurwayi cyangwa uwashizemo umwuka.

19. Ingobyi iyo bagiye kuyijisha bayinagaho udusaka, bakaba bayiziruye.

 

Ibihugu biri mu muryango wa Afurika y’Uburasirazuba biri mu karere ka Afurika y’ibiyaga bigari, ni akarere kabonekamo amazi menshi, atuma habaho ibiyaga byinshi, bimwe muri byo bikora ku Nyanja y’Ubuhinde.

Ibyo bituma haboneka ahantu henshi, heza ho gutemberera, hari imicanga myiza abantu bashobora gutembereraho, koga no kwidagadura.

Malindi Beach(Kenya)

Malindi Beach a.k.a Little Italy! I Mombasa ku mucanga wo ku Nyanja y’ubuhinde I  Malindi, ni ahantu hari umucanga w’umweru. Ahantu hakundwa n’abanyakenya ndetse n’abanyamahanga kubera ubwiza buhari, akayaga kahaba, amafi ahaboneka.

Kenya iri mu bihugu bifite ikirere cya tropical, bigatuma haba ibiti bya Coconut  bituma abahagenda bakunda imitobe yabyo. Ntabwo wakwibagirwa  Diani Beach na Nyali Beach.

Saga Plage (Burundi)

Kuba ari umucanga uri mu murwa mukuru, Bujumbura, ni ahantu hakurura abantu benshi bajya gufata akabyeri(Amstel y’I Burundi! ) Umukeke waho , ibiti bya Coconut palm grooves (plage des cocotiers)  biri ku nkengero z’amazi, ambiance ziba ziri ku kiyaga ni bimwe mu bituma haganwa cyane. Umuntu wese watembereye I Bujumbura ntashobora kuvayo atageze ku mucanga. Ingoma z’abarundi muri weekend ku mucanga ni kimwe mu bishimisha abantu.

TamTam Beach (Rwanda)

Ahantu abanyagisenyi n’abanyegoma bakunda kuza kwishimishiriza, koga , kwifotoreza, gukora Kayaking, gukina imikino itandukanye, kubyina, kugenda mu bwato basura uturwa two mu Kivu, ahantu abakundana  bakunda kwicara mu busitani ni ku nkengero z’ikiyaga cya kivu.

Kuba ikiyaga kiri hagati y’ibihugu bibiri, ndetse n’imijyi ibiri y’ibyo bihugu, bituma abaturage bo muri ibyo bihugu bagenderana cyane bakaza gutemberere muri ayo mazi. Ntabwo wakwibagirwa Ku Gisima!no kuri One Degree South na Little Paris.

Lido Beach (Uganda)

Ahantu abagande bakunda kujya muri weekend kwishimira hamwe n’inshuti n’imiryango yabo ni ku mucanga w’ikiyaga cya Victoria, ahantu haba amafi menshi, haba imyidagaduro ikomeye. Ni mu hantu ku mazi hamaze igihe muri Uganda, hafi y’Ikibuga cy’indege cya Entebbe(Entebbe International Airport).

Coco Beach (Tanzania)

Mu mujyi wa Dar Es Salaam ku nkengero z’inyanja y’ubuhinde, ni ahantu hatemberera abanyatanzaniya n’abanyamahanga benshi, kubera ari hafi y’umujyi bituma hagendwa cyane, abantu bari mu ngeri zitadukanye baza kuhatemberera no kuhakorera ibirori, bicaye bareba amazi bumva na kayaga kava mu nyanja. Haboneka Restaurants na Bars bitegura amafunguro atandukanye n’ibinyobwa byinshi.

Ni kimwe no ku mucanga wo mu kirwa cya Zanzibar aho abantu benshi bakunda kuganano kubera ibintu ndangamateka (Old Town) bihaba ndetse n’amafunguro ya nijoro ku muhanda (Street food).

 

Kuva na kera mu Rwanda habaga hariho abantu bazi gukora, kurema ibikoresho byakenerwaga n’abanyarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umuntu yabaga azwi mu karere atuyemo akaganwa na benshi.

Ni umwuga utuga nyirawo kuko umwinjiriza, akabasha kwituga no gutunga umuryango we. Kuramvura biba ari uruhererekane mu muryango, umubyeyi akawusigira umwana we, ni umurage uhererekanwa mu bawukora.

Umuramvuzi w’amasekuru (Ntibavuga Gukora bavuga Kuramvura)…ni umugabo uzi kuramvura amasekuru, imivure, ibyatsi n’ibindi akaba azi no kurema ingoma. Isekuru iramvurwa mu bikoresho byihariye kimwe nko muy’indi myuga yose, bakoresha ibiti byihariye birimo ;umuvumu, umusave n’Umwembe, bivamo isekuru nziza zikomeye, ziramba.

Mu bikoresho bakoresha harimo ishoka ifasha mu gutsinda ibiti, umuhoro wa Kinyarwanda ubaza imihini, urukwarizo rwoza imbere mu Isekuru, inyamuro imbazo ya Kinyarwanda ifasha mu kubaza neza isekuru, Umuhoro ufasha mu kugegena,gutema indiba,guforoma inyuma.

Nk’indi myuga yose, umwuga wo kuramvura amasekuru ugira imbogamizi, ikomeye ni iyo kubona ibiti byo kuvamo ibikoresho byiza, ibibazo byo kubika ibiramvu (ibyo bakoze bitaruzura) kuko akenshi aho babonye igiti niho banakorera maze bagatwara ibyuzuye.

Isekuru ikoreshwa mu mirimo itandukanye mu rugo cyane cyane mu gikoni, ibisigazwa byavuye mu biti biracanwa.

Ushaka kugura ibikoresho by’uyu Muramvuzi wamuhamagara kuri numero 0788 691 662. Ashobora no ku kwigisha.

 

Amafoto y’Ukwezi kwa Kamena 2019 yafatiwe ahantu hatandukanye mu Rwanda agaragaza umuco, ubukerarugendo, imbyino, imyambarire, amafunguro, imisozi, ibirori n’ibindi byinshi biranga umurage n’ubukerarugendo by’u Rwana.

Kanda hano kuyareba:

https://www.flickr.com/photos/141807562@N05/albums/72157709506532462

Abantu batekereza ahantu hatandukanye ho gutemberera   haba mu gihe cy’iminsi mikuru cyangwa mu gihe cy’impeshyi, ahantu hazaba hari ibirori bitandukanye, ahantu hazaba hashyushye, ahantu azaruhukira, akishima.

Guhitamo gutembera mu cyaro ni igitekerezo cyiza kuko naho haba hari ibintu byiza byagushimisha, ibintu byinshi wamenya utaruzi.

1. Kugerageza amafunguro n’ibinyobwa byaho

Kurya Gumino, Amaganda cyangwa impungure! Kunywa ubushera cyangwa urwagwa rwa Kinyarwanda rw’umwimerere! Watembereye mu cyaro uzabasha kuba mu buzima bumeze nk’ubwo wasanze abaho babamo, ni byiza kugerageza amafunguro yaho, amafunguro yihariye akomoka muri ako gace, uburyo bateka, uko babitegura, Ikiyongeraho ni ukuntu biba bihendutse, aka brochete ko mu cyaro kagura make.

2. Koga mu migezi

Mu  cyaro ni ahantu haboneka imigezi myinshi kamere, amazi atemba, watembereye mu cyaro mu gihe cy’impeshyi ahantu hari imigezi, ntuzatinye kujya koga ,gusa ugomba kuba ubizi! Ushobora no kuroba amafi muri iyo migezi maze ukabasha kurya ifi wirobeye y’umwimerere.

3. Ikirere cyiza

Ahantu uzasanga umwuka mwiza, hakikijwe n’imisozi n’ibibaya, ahantu hatagenda ibinyabiziga byinshi byangiza ikirere cyane. Byagufasha  gukora siporo yo kugenda n’amaguru, kwiruka, kuzamuka imisozi

4. Kubona ibintu bishya

Ukunda gukora ikintu gishya? Gukora ibintu bishya mu buzima? Watembereye mu cyaro uzabasha kubona ibintu bishya byinshi, uzabasha kumenya uko batara no kwega ibitoki, bakama inka, bahinga, bateka amateke, gushangurura urutoki, gukura ibijumba n’imyumbati, baheka abarwayi, kuboha ibirago n’ibyibo….Mu cyaro wabasha kuzamuka imisozi, kugenda n’amaguru ahantu harehare, gusura ahantu hafite amateka,  ahantu hafite amazina yihariye,

5. Kunguka inshuti

Gusohokera ku gacentre k’ubucuruzi, gufata kamwe! Kugirana urugwiro n’abantu baho wasuye biri mu bituma ubasha kumenya ibintu byinshi byaho watembereye, barakuganiriza, bakakumbwira byinshi mu mibereho yabo. Kuganiriza abaturage, bakakuyobora aho ushaka kujya ,ibintu ushka kugura ni ibintu bifasha cyane. Ni byiza gutembera maze ukunguka  inshuti mu buzima ,bifasha kwagura ubwenge n’ibitekerezo.

Kuva u Rwanda rwabaho, ahantu hatandukanye hagiye hagira amazina aharanga, umuntu iyo yava mu karere kamwe akajya mu kandi byafashaga abantu kumenya ako gace. Buri gace kabaga kazwi ibintu bikabonekamo haba ari ubuhinzi, umuco, amateka, imbyino, amashyamba n’ibindi.

1. Ubwanacyambwe

Ni agace kari kagizwe na Nyaugenge, Kicukiro n’uduce tumwe twa Gasabo

2. Uburiza

Ni uduce tumwe twa Rulindo harimo za Mugambazi

3. Ubumbogo

Ni agace kari kagizwe n’igice cya Gasabo cy’icyaro n’uduce twa Rwamagana

4. Ubuganza

Ni agace hafi ya kose ka Kayonza, igice kinini cya Rwamagana n’uduce twa Gicumbi nka Rutare

5. Igisaka

Ni agace kagizwe na Ngoma na Kirehe n’uduce tumwe twa Rwamagana

6. Ndorwa

Ni agace ka Nyagatare na Gatsibo

7. Umubali

Ni ibice bya Gatsbo na Kayonza biri muri Pariki y’igihugu y’Akagera

8. Urukiga

Ni agace ka Gicumbi n’uduce tumwe twa Gatsibo,Rulindo na hamwe muri Burera

9. Umurera

Ni agace ka Burera, Musanze na Gakenke (harimo ibice bikomeye nk’Ubukonya n’Ubugarura).

10. Ubushiru

Ni agace ka Nyabihu

11. Ibigogwe

Ni agace ka Nyabihu

12. Icyingogo

Ni mu gace ka Ngororero

13. Ubugoyi

Ni agace ka Rubau n’uduce twa Rutsiro

14. Nyantago

Ni ibice bimwe bya Karongi

15. Ubwishaza

Ni agace a Karongi

16. Ikinyaga

Ni agace ka Rusizi na Nyamasheke( hakabamo ibice byari bikomeye nk’Ubusozo n’Ubukunzi)

17. Akanage

Ni agace ka Rutsiro

18. Ubunyambiriri

Ni agace ka Nyamagabe

19. Ubufundu

Ni agace ka Nyamagabe n’uduce tumwe twa Nyaruguru

20. Inyaruguru

Ni agace ka Nyaruguru yo hagati

21. Ubuyenzi

Ni agace ka Nyaruguru y’epfo muri za Nshili na Kivu

22. Mvejuru, Buhanga, Ndara

Ni uduce tumwe twa Nyaruguru, Huye na Gisagara (iruhande rwa Nyakizu)

23. Bwanamukari

Ni mu gace ka Huye na Gisagara

24. ubuganza

Ni mu gace ka Nyanza, Huye na Gisagara (Rusatira na Rubona)

25. Induga

Ni agace ka Muhanga, Ruhango na Nyanza ndetse na Kamonyi

26. Amarangara

Ni ibice bimwe bya Muhanga na Ruhango(Mukingi na Kanyarira)

27. Ndiza

Ni uduce twa Muhanga (Nyabikenke na Nyakabanda) n’uduce twa Kamonyi.

28. Amayaga

Ni igice cya Kamonyi y’epfo,Muhanga , Ruhango,Nyanza na Gisagara( ni igice cyose gikora ku ruzi rwa Kanyaru

29. Ubugesera

Ni akarere kose ka Bugesera

Umujyi wa Rubavu ni umujyi uri mu burengerazuba bw’u Rwanda, umujyi uri ku nkengero z’ikiyaga cya Kivu bigatuma uza mu mijyi isurwa cyane n’abantu.

Umuntu ushaka kurara mu ihema (Tents) yatembereye mu mujyi wa Rubavu hari ahantu henshi bafasha abantu kuruhuka neza, bakarara bumva akayaga kava mu kiyaga cya kivu.

Inzu Lodge

Inzu Lodge ni ahantu ho gucumbika bashyigikira ubukerarugendo burambye, ni ahantu urara mu ihema riri mu busitani burimo ibiti n’indabyo nziza, ryubakiye neza, ririmo igitanda, n’ibindi byangombwa bitandukanye. Umuntu ufite ihema rye nawe abasha kubona ahantu yarishyira muri ubwo busitani. Ni ahantu uba ureba ikiyaga cya Kivu, wumva  akayaga kava mu mazi. Mu gitondo wumva inyoni zikuririmbira uturirimbo twiza.

Inzu Lodge iherereye hirya y’uruganda rwega inzoga rwa Brarirwa, hazwi nko kuri  Brasserie.

Discover Rwanda (Rubavu)

Discover Rwanda ishami ryayo riri I Rubavu ni ahantu bafasha abantu bashaka gurara mu mahema, bafite amahema umuntu abasha gushyira mu busitani ahantu habugenewe. Bakira kandi n’abantu bafite amahema yabo bashaka kuyararamo cyangwa bafite imodoka zagenewe kurarwamo.

Discover Rwanda I Rubavu ihererereye iruhande rw’Akarere ka  Rubavu mu mujyi, ni  haruguru yahagenewe kogerwa  rusange ku Kivu (Public Beach).

Page 9 of 37

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd