Imiziririzo

Mu mibereho y’abanyarwanda har kirazira zabaranganga mu mibereho ya buri munsi, bikabafasha kubaho bubahana cyangwa bubaha abandi n’ibintu. z’umuconyarwanda yari imico mibi umunyarwanda wese agomba kwirinda mu kubaho kwe. Umunyarwanda wese ufite umuco agomba kumenya ibigenderwaho mu ndangagaciro zimuranga ndetse na Kirazira z’umuconyarwanda zagaragaza imico…
Umuntu iyo agiye huginga maze mu ihinga igitaka kikamugwa mu kanwa,ngo ntabwo apfa muri uwo mwaka,arawurya. Umuntu amara gukwikira isuka akayisiga amase ngo idasaza vuba,barongera bakayisiga amavuta. Kirazira kurenga aho baharuriye isuka,ngo uharenze arwara imitezi. Umuntu ujya guhinga inzuzi,amara guca amayogi,akenda intoshon’ingata akayicaraho,intosho akayihirika,ngo uko…
  Mu muco wa Kinyarwanda habamo imihango,imigenzo n’imiziririzo y’abakurambere bacu.Umuntu yakuraga azi ibizira,umwana akavuga,agakura aziko hari ibintu adashobora gukora,akarebera ku bakuru,kandi nabo bakamwigisha. Imwe mu miziro ni iyi: I. Umuntu n’undi muntu  Umuntu azira kurya abyina, Kuba ari ugukenya bene nyina.  Umuntu azira gutera undi…

Igiseke

culture-in-rwanda

Kwamamaza

Umurage Wacu 3lOGO UMURAGECqAJqoFW8AAF6RY.jpg large

Facebook

Inkuru zose

© 2016  Umurage Wacu  Group 

Tel:+250 783541018 /728541018

Email:umuragewacugroup@gmail.com

Address:Kigali-Rwanda

Design by FRI SOFT Ltd