Ibirori

Rwanda, ibintu 18 bikomeye bizaba mu mwaka wa 2024

Umwaka wa 2024 uzabamo ibintu byinshi bikomeye mu Rwanda. Ni byiza gutangira umwaka uzirikana ibyo bintu kugirango uzabyitabire. 1.Umushyikirano (Inshuro 19) Umushyikirano ni umwanya mwiza abanyarwanda bahura n’abayobozi babo bakareba uko igihugu gihagaze mu nzego...

2024, ibiciro byo gusura ingoro ndangamurage mu Rwanda

Mu Rwanda hari ingoro ndangamurage umunani (8) ubu basizeho ibiciro bishya byo kubasha kuzisura; gusura imurika rihoraho mu ngoro n’ibindi bikorwa bigaragara mu ngoro ndandamurage (amamurika yihariye) Ibiciro bishya: Ibiciro by’abashyitsi  (Kuri buri ngoro)...

2023, Imirage y’Isi Mishya yo muri Afurika

Tariki ya 10-25 Nzeri 2023 mu nama ya 45 (2022-2023) ya Komite Ishinzwe Gushyira Imirage ku Rwego rw’isi (World Heritage Committte) yabereye i Riyadh (Saudi Arabia), yashyize imirage 8 mishya yo muri Afurika mu mirage y’isi. Afurika imaze kugira imirage 100 yanditswe...

2023, Umurage w’isi wa Kasubi muri Uganda wavankwe mu ifite ibibazo

Irimbi ry’Abami b’Abaganda rya Kasubi (Kasubi Tombs) ryavankwe ku rutonde rw’imirage y’isi yo muri Afurika ifite ibibazo kubera kongera kuwusana, kuwuvugurura byakozwe neza n’abagande. Mu mwaka wa 2010, imva z’abami bo muri Uganda warangiritse bikomeye biturutse ku...