Ibitabo, ibyiza 15 by’ibitabo

January 31, 2024

1.Ibitabo bigufasha kugira icyizere muri wowe

2.Ibitabo bigufasha kugenda hirya no hino ku isi ku buryo bworoshye

3.Ibitabo bikuzamurira uwo uriwe

4.Ibitabo biguha uburyo bwo gutekereza

5.Ibitabo byongera kugira udushya

6.Ibitabo bikuzamurira impano yo kwandika

6.Ibitabo bigufasha kuganira

7.Ibitabo bigufasha gufata icyemezo cyiza

8. Ibitabo byongera kugira  kwitonda

9.Ibitabo bigufasha kumenya kubera cyangwa kuki bya buri kintu

10.Ibitabo byagura imitekerereze yawe

11.Ibitabo bituma wumva ibintu vuba

12.Ibitabo ni inshuti nziza ku isi

13.Ibitabo bituma uba igihangage

14.Ibitabo bifungura imiryango myinshi.

15.Ibitabo bigabanya irungu