Repubulika

Ikirango cy’Ibendere ry’u Rwanda

Nkuko byasohotse mu itegeko nshinga rya Repuburika y’u Rwanda yo kuwa 04/06/2003. Icyatsi gisobanura “icyizere cy’Abanyarwanda” Umuhondo usobanura “iterambere ry’ubukungu biturutse ku mbaraga z’Abanyarwanda” Ubururu busobanura “amahoro n’umutekano by’Abanyarwanda”....

Rwanda, intego za Repuburika y’u Rwanda

Nkuko byasohotse mu itegeko nshinga rya Repuburika y’u Rwanda ryo kuwa 04/06/2003. Repuburika y’u Rwanda ifite intego eshatu: Ubumwe Umurimo Gukunda igihugu Imvano: iterinete.

Indirimbo y’Igihugu: Rwanda Nziza (Kuva 1 Mutarama 2002)

Rwanda nziza Gihugu cyacuWuje imisozi, ibiyaga n'ibirungaNgobyi iduhetse gahorane ishyaReka tukurate tukuvuge ibigwiWowe utubumbiye hamwe tweseAbanyarwanda uko watubyayeBerwa, sugira, singizwa iteka Horana Imana, murage mwizaIbyo tugukesha ntibishyikirwaUmuco...

Ibintu 10 wamenya ku ntara y’uburengerazuba.

Intara y’uburengerazuba yashyizweho n’itegeko No.29/2005 ryo kuwa 31/12/2005 rigena imitegekere y’inzego z’igihugu, ryavuguruwe mu itegeko No.14/2013 ryo kuwa 25/03/2013 rigena imituganyirize n’imikorere by’intara . Intara imwe mu ntara enye n’umujyi wa Kigali zigize...