Indirimbo y’Igihugu: Rwanda Rwacu (1962-1/1/2002)

December 13, 2023

Rwanda rwacu Rwanda Gihugu cyambyaye
Ndakuratana ishyaka n’ubutwari
Iyo nibutse ibigwi wagize kugeza ubu
Nshimira Abarwanashyaka
Bazanye Repubulika idahinyuka
Bavandimwe, b’uru Rwanda rwacu twese
Nimuhaguruke
Turubumbatire mu mahoro, mu kuli
Mu bwigenge no mu bwumvikane

Impundu nizivuge mu Rwanda hose
Repuburika yakuye ubuhake
Ubukolonize bwagiye nk’ifuni iheze
Shinga umuzi Demokarasi
Waduhaye kwitorera Abategetsi
Banyarwanda: abakuru namwe abato
Mwizihiye u Rwanda
Turubumbatire mu mahoro, mu kuli
Mu bwigenge no mu bwumvikane

Bavuka Rwanda mwese muvuze impundu
Demokarasi yarwo iraganje
Twayiharaniye rwose twese uko tungana
Gatutsi, Gatwa na Gahutu
Namwe Banyarwana bandi mwabyiyemeje
Indepandansi twatsindiye twese hamwe
Tuyishyigikire
Tuyibumbatire mu mahoro, mu kuli
Mu bwigenge no mu bwumnvikane

Ni mucyo dusingize Ibendera ryacu
Arakabaho na Perezida wacu
Barakabaho abaturage b’iki Gihugu
Intego yacu Banyarwanda
Twishyire kandi twizane mu Rwanda rwacu
Twese hamwe, twunge ubumwe nta mususu
Dutere imbere ko
Turubumbatire mu mahoro, mu kuli
Mu bwigenge no mu bwumvikane.

(Imvano Iterinete)